Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Cung cấp nguyên liệu

Chúng tôi chuyên cung cấp sỉ và lẻ nguyên vật liệu nội và ngoại nhập, giá tốt nhất thị trường, bảo đảm uy tính và chất lượng. Ngoài ra còn bình và chậu hoa có đủ loại từ: Gỗ, mây tre, gốm sứ các loại cao cấp đến thủy tinh, pha lê nhập từ BOHEMIA Tiệp Khắc, Hồng kông … 

bangkeoquanthancay

baonilongcandat

binhhoacacloai

caymolamhoanhapkhauducacloai

Băng keo quấn
thân cây

Bao ni long cán đất

Bình các loại

Cây mo làm hoa nhập
khẩu đủ các size

chauhoacacloai

conhantao

datsetnhat

datsetthaimautrang

Chậu hoa các loại

 Cỏ nhân tạo

Đất sét nhật

Đất sét thái màu trắng

datsetthaimauxanhla

ganladulaoi

keosuathailan250gr

khuonbekemhoa

Đất sét màu xanh lá

Gân lá đủ loại

Keo sữa thái lan 250Gr

Khuôn bế kẽm hoa

khuonmauduloaithailan

maudauvintontohoa

maycandat

mopnuhoadulaoi

Khuôn mẫu đủ loại

Màu dàu winton tô hoa

Máy cán đất

Mốp nụ hoa đủ loại

nhuyhoacacloai

sachdaylamhoadat

sachdaylamhoavoan

sualammemdat

Nhụy hoa các loại

Sách dạy làm hoa đất

Sách dạy làm hoa voan

Sữa làm mềm đất

sungbankeo

vaivoandumau

vcddaylamhoadat

cacloaikemlamhoa1

Súng bắn keo

 Vải voan đủ màu

Vcd dạy làm hoa đất

Các loại kẽm làm hoa

cotomauduloai1

dungcudonghelamhoadulaoi1

kemcatmodai1

kemcatmongan1

Cọ tô màu đủ loại

Dụng cụ đồ nghề làm hoa

Kềm cắt mỏ dài

Kềm cắt mỏ ngắn

kemhoavoandumau1

keocatcoduongvan1

keocatnho

nu hoa mai

Kẽm hoa voan đủ màu

Kéo cát có đường vân

Kéo cắt nhỏ

 Nụ hoa Mai

Mobile version: Enabled